מדיניות פרטיות

 1. חברת מגזין אפוק בע"מ (להלן: "החברה") מבקשת להבהיר ככל שניתן במסמך זה, את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "אתרי החברה", "האתר" או "האתרים"). בכוונת החברה להבהיר למשתמשים באתרי החברה מהם נוהגי החברה ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמשים באתרים, וכיצד היא משתמשת בהם.
 2. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתריה
 3. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימושבאתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים.
 4. השימוש באתר, בשירותים וביישומים (הקיימים והעתידיים) של החברה מהווה את הסכמתך למדיניות זו. בכל שאלה או הערה בנושא מדיניות זו או אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתרי החברה, אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו בדוא"ל [email protected]
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו בכל עת.
 6. במידה ומסרת מידע ביוזמתך האישית למגזין אפוק בע"מ, החברה תיהיה רשאית להשתמש בו כמפורט במדיניות זו.

איסוף וקבלת מידע על-ידי אתרי החברה

 1. מידע הנמסר לאתרי החברה ביוזמת המשתמש

  שירותים מסוימים הניתנים באתרי החברה או באמצעותם טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים. מדובר בפרטים שהנך מזין באופן עצמאי, כדוגמת שם, כתובת מגורים, סוג מוצרים ו/או שירותים שביקשת לצרוך, אמצעי תשלום, דרכי התקשרות מתאימות עם המשתמש לרבות כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד וכיו"ב. זהו המידע שהנך מוסר ביודעין במהלך רישום לאתרים או לשירותים הניתנים בהם ו/או באמצעותם. השדות המתאימים בהם הכרחי להזין את הפרטים יסומנו במפורש. ללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב"שדות החובה", לא ניתן להירשם לשירותים או יישומים הטעונים רישום. אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו פרטים אישיים נוספים במהלך השימוש בשירותים שלנו. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

 2. מידע הנאסף על גלישת המשתמש באתרי החברה

  חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישתך באתרי החברה הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה אותך באופן אישי, או נשמר יחד עם פרטיך. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, כמה זמן הנך שוהה באתר או בעמודים ספציפיים, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מהי מערכת ההפעלה (USER AGENT) בה אתה משתמש, מאיזה אתר הגעת אינטרנט הגעת לאתרי החברה וכדומה – כל אלו אינם פרטים המזוהים עם שמך, למעט אם התחברת באופן מזוהה לאתר.

 3. פרטי הלקוח שלך

  במידה והנך לקוח של החברה, אנו נשמור את כלל הפרטים הנדרשים במסגרת העסקה. פרטים אלו כוללים את כתובת אספקת השירות, פרטי יצירת הקשר עמך, פרטי התשלום שלך וכדומה. מידע זה נשמר במאגר מידע ייעודי בבעלות החברה, הרשום כדין.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של אתרי החברה, הרשום כדין. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך. כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

הסיבות לאיסוף המידע

אנו אוספים את הנתונים כפי שכתבנו למעלה במסמך זה, למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, והתאמתם למשתמשים השונים.
 • כדי להציג לך תוכן רלוונטי יותר באופן כללי ותוכן מותאם אישית בפרט.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים.
 • אתרי החברה רשאים לשלוח אליך מידי פעם בדואר האלקטרוני/בטלפון הנייד שלך מידע בדבר שירותיהם וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך או במידה ומסרת את פרטיך האישיים באופן יזום לחברה. בכל עת תוכל להודיע לחברה על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית, זאת בדרך המפורטת על גבי הדואר או הודעת ה-SMS או וואטסאפ שיישלח אליך. עם זאת, אתרי החברה לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת קשר אתך במקרה הצורך.
 • לצורך ניתוח, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים, המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מידי פעם.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתרי החברה.

מסירת מידע לצד שלישי

אתרי החברה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
 • כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך.
 • במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרי החברה ו/א באיזה מהשירותים המוצעים  בהם, או במצב בו תפעל באתרי החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.
 • בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה.
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.
 • אתרי החברה יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • העברת מידע לספקי שירות העובדים אתנו במידה הדרושה לתפעול האתר ולאספקת השירותים שהוא מציע, כמו למשל לצורך הפעלת פלטפורמת התגובות באתר או לשלוח בשמנו דיוורים ועדכונים על כתבות חדשות.
 • אתרי החברה צפויים לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים באתרי החברה, או גם באתרים אחרים (כגון אתר רשת חברתית Facebook), אשר עשויות ליידע צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות, על כך שנחשפת או קראת תכנים מסוימים שפורסמו באיזה מאתרי החברה. מובהר בזה, כי בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בעניין זה.
 • החברה עשויה לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך על מנת לאתר את ה"משתמש" שלך (ה-User Name שלך) בפלטפורמות צד ג' כגון רשתות חברתיות (כמו פייסבוק, טוויטר, גוגל או פלטפורמות פרסום דיגיטליות אחרות) שמאפשרות לחברה לפרסם לך הודעות ושירותים ייעודיים גם בפלטפורמות אלו.

Cookies

החברה עשויה להשתמש באתר ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

החברה נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק ואחרות. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting) בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש’אהבת’, להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

 • למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל.
 • למידע נוסף אודות השימוש בקבצי ‘עוגיות’ על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה’עוגיות’ של פייסבוק.

אם אינך רוצה לקבל את ה-Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out").

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל לחץ כאן.
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק לחץ כאן. למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק לחץ כאן.

זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

בנוסף לכך, באתרי החברה נעשה שימוש ב-web beacons ("משוואות רשת") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. המשוואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, ונועד לעקוב אחר דפוסי הגלישה באתר ולעקוב אחר העדפות הגולשים ביחס לתכנים ושירותים שונים. למיטב ידיעתנו ניתן להסיר את משוואות הרשת על ידי מחיקת ההיסטוריה בדפדפן (בדומה למחיקת "עוגיות")

 

שירותים של צדדים שלישיים

שירותים מסוימים באתרי החברה, כגון שירותים הקשורים ל"פייסבוק", מנוהלים לעתים על ידי גופים אחרים שאינם החברה. במקרים אלו, השירותים ניתנים או מופעלים שלא באמצעות מחשבי החברה בלבד, אלא באמצעות הגופים האחרים כאמור.

פרסומות של צדדים שלישיים

פרסומות מסוימות המצויות באתרי החברה מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן. אנו מבקשים ליידעך כי לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות cookies במחשבך ומשבצות משוואות רשת (web beacons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-cookies ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתרי החברה.

נבקש ליידעך כי למיטב הידיעה, גלישה באתר בעודך מחובר ל"חשבון גוגל" שברשותך, יאפשר ל"גוגל" להצליב מידע אודות גלישתך באמצעות מכשירים אחרים ("cross-device controls"), למשל גלישה ממחשב נייח ומטלפון נייד, אך באופן שאינו מזהה אותך פרסונלית. "גוגל" מאפשרת לאתר לקבל חלק מן המידע הזה, שאינו מזהה כאמור, לצרכי ניתוח התנהגות גולשים.

בכל עת תוכל לבחור להשבית את כל קובצי העוגיות מאתרי החברה. ניתן להגדיר את הדפדפן גם כך שיודיע ​​לך כאשר עוגיות מבקשות להישמר על מכשירך ולבקש את אישורך כדי לקבל אותן. עם זאת, אנו מזכירים לך כי השבתת כל קובצי העוגיות תמנע ממך להשתמש באתרי החברה כשורה, ותאפשר שימוש בסיסי בלבד.

אבטחת מידע

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, החברה מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינות מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.